• Awesome Image

Akarisit

KARZOLE 10 SC

110 g/L Etoxazole

KARZOLE 10 SC

TEKNİK BİLGİLER:

Etken: 110 g/L Etoxazole

Grubu:  B10 Akarisit (Kırmızı örümcek ilacı)

Formulasyon: SC (Süspansiyon Konsantre)

Ambalaj: 1LT

 

ETKİ ŞEKLİ: 

Kontakt etkili akarisittir. Akar ve yaprakbitlerinin deri (gömlek) değişimini engeller. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine etki eder. Erginlere etkili değildir. Uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki dayanıklılığı 1 ay civarındadır.

Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, hıyar, patlıcan ve biber- kırmızıörümcekler: Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet, biberde 3 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Pamuk-kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı iken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz-İki noktalı kırmızıörümcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Bağ-İki noktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Mısır- İki noktalı kırmızıörümcek: Mısırda tane bağlama döneminden önce bitkinin alt yapraklarında renk değişimi (sararma ve kahverengileşme) başlamışsa ve zararlı yüksek yoğunlukta ise ilaçlama önerilir.

Çilek-İki noktalı kırmızı örümcek: Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.  Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Karışabilirlik:

Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir

Çevreye Etkisi:

Balıklara orta derecede zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Arılara az zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız. Kuşlara zararsızdır.

Antidotu:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.